Lis výstředníkový s pevným stolem

Kód stroje 11.10
Název stroje Lis výstředníkový s pevným stolem
Výrobce VSS Košice
Typ stroje LE 400 D
Rok výroby 1992
Výrobní číslo 231054

Technická data

Jmenovitá síla: 4000  kN
Pracovní dráha (při středním zdvihu Z): 2,9 mm
Celková energie setrvačníku: 142,5  kJ
Max. střižná plocha materiálu pevnosti 400 MPa: 10000  mm2
Počet zdvihů beranu: 40 min-1
Počet využitelných zdvihů beranu: 20 min-1
Vyložení A: 450 mm
Sevření H: 470 mm 
Zdvih beranu Z: 30-160 mm
Přestavitelnost beranu E: 120 mm
Upínací plocha beranu lxb: 950 x 560 mm
Upínací dutina beranu průměr d/k: 60/105 mm
Upínací plocha stolu: 1250 x 825 mm
Propad ve stole průměr d1/o x p: 450/630x360 mm
Tloušťka upínací desky h2: 140 mm
Otvor v upínací desce průměr d2/průměr d3: 370 x 400 mm
Výkon elektromotoru: 30 kW
Spotřeba nasátého vzduchu pro 1 zapnutí spojky: 30  dm3
Rozměry lisu: šířka x délka: 1550 x 2900 mm
-výška: 3360 mm /pod podlahou 250 mm
Hmotnost lisu: 27 000 kg

Další informace

Fotogalerie

Lis výstředníkový  s pevným stolem

Lis výstředníkový  s pevným stolem

Lis výstředníkový  s pevným stolem